Penjelasan Tentang Zakat

APA ITU ZAKAT ?

Kata Zakat berasal dari Bahasa Arab زكاة atau “Zakah” yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, Zakah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Pengertian Zakat juga tertulis dalam Q.S Al-Baqarah 2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”

Hukum membayarkan Zakat wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

ZAKAT ADA 2 MACAM :

ZAKAT FITRAH

Zakat Fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada Bulan Suci Ramadhan. Besar zakat ini senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang akan dikeluarkan dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat.

ZAKAT MAL

Zakat Mal yaitu zakat yang dikeluarkan seorang Muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Zakat Mal dapat dihitung dengan rumus :

2,5 % x jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.