Sosialisasi BAZNAS Tanah Laut Telah Selesai

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun kedua hijriyah. Pada masa itu, Rasulullah saw turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari muzaki, mendatanya di Baitul Maal, dan menyalurkannya kepada mustahik.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email