Program TALA Peduli

Adalah penyaluran bagi mustahik yang memerlukan bantuan medesak, dan terkena musibah: kebakaran, kebanjiran, angin puiting beliung, tanah longsor bedah/rehab rumah dan sejenisnya.


TALA PEDULI – BEDAH RUMAH

TALA PEDULI – BEDAH RUMAH

PENYERAHAN BANTUAN BEDAH RUMAH AN.

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

TALA PEDULI – BANTUAN DANA

PENYERAHAN PAKET SEMBAKO UNTUK PARA

TALA PEDULI – PEMBERIAN PAKET SEMBAKO UNTUK MUSTAHIK